Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','עקרונות ואסטרטגיה'

היערכות לחירום

משבר הקורונה – תמונת מצב על המגזר השלישי בצל המשבר

החמ"ל של המגזר השלישי בהובלת מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי. מאי 2020

לפתיחת המסמך

הקרנות הפילנתרופיות בישראל בעקבות משבר הקורונה: הצעה לחשיבה וסדר יום חדש

פרופ‘ מיכל אלמוג-בר, ראש המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, האוניברסיטה העברית. מאי 2021

קראו עוד >

The Megatrends and Forces that will Shape the Social Landscape in the Era following the Corona Crisis

SHALDOR, June 2020

Open

מגמות העל והכוחות שיעצבו את הסביבה החברתית בעידן שלאחר משבר הקורונה

חברת שלדור, יוני 2020

לפתיחת המסמך

תמונת מצב הצעירים/ות לאור משבר הקורונה

דו"ח של קרן גנדיר וחברת Deloitte יוני 2020

לפתיחת המסמך

קישורים לעדכונים מהעולם בנושא משבר הקורונה

.

קראו עוד >

מכתב לארגונים החברתיים מהתורמים והקרנות הפועלים בישראל

בעקבות משבר הקורונה. מרץ 2020

לקריאת המסמך