Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','תכניות עבודה ועקרונות'

מנהיגות רוחנית קהילתית רב גונית: מיפוי מנהיגי קהילות

לימור רובין, קרן האני בישראל. אוקטובר 2020

 

 

 

 

 

 

לעמוד הראשי