Forum of Foundations in Israelדבר יושבת הראש | Forum of Foundations in Israel דבר יושבת הראש | Forum of Foundations in Israel
Logo...

דבר יושבת הראש

  • ד"ר טלי יריב משעל

    יושבת ראש פורום הקרנות בישראל ומנכ"לית קרן ברכה

תהליך בנייתה של קהילה מבוסס בראש ובראשונה על תחושה של שייכות, עניין ושפה משותפים. תהליכים אלו הולכים ומעמיקים לאורך השנים במסגרת פעילות פורום הקרנות, ועמם נבנית, מתרחבת ומתחזקת קהילת עמיתים.ות מגוונת ומקצועית, הצוברת ידע וניסיון נרחב בשדה.

 

מרכז הידע של פורום הקרנות בישראל מהווה נדבך נוסף בקידום משימתו המרכזית של הפורום, יצירת קהילה מקצועית של נשות ואנשי מקצוע המובילים את העשייה הפילנתרופית של הקרנות בישראל. זהו רובד חשוב ביכולתנו ליצור שפה מקצועית משותפת באמצעות שיתוף הידע והניסיון הנצבר ותוצרי המחקר והתיעוד של ארגונים פילנתרופיים בארץ ובעולם.

ככל שנשכיל למצות את הפוטנציאל הרב הטמון במרכז הידע דרך שיתוף, למידה וחקר, כך נוכל לפתח את השפה, את המקצוענות בשדה ואת תחושת הקהילתיות, ולאפשר לכולנו לקדם את העשייה הפילנתרופית המקצועית בישראל.

תודה גדולה לרבים מקרב חברי פורום הקרנות ושותפיו, על חלקכם.ן בהקמת מרכז הידע והעשרתו בתוכן מגוון. זהו ביטוי מעורר השראה לעשייה קהילתית משתפת ומשותפת.