Logo...

המשק הישראלי והמגזר העסקי במלחמת “חרבות ברזל”, נובמבר 2023

מצגת של משרד הכלכלה והתעשייה הסוקרת סוגיות מרכזיות בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי והמגזר העסקי במלחמת “חרבות ברזל”, לצד תובנות ודגשים להמשך.

קראו עוד > >

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע הרביעי למלחמה

בסקר זה נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו “בשבעת הימים האחרונים”, בדומה לסקרים קודמים שנערכו. לסבב השני של הסקר, שנערך בסופו של השבוע הרביעי למלחמת חרבות ברזל, השיבו 609 אנ...

קראו עוד > >

הזדמנויות פילנתרופיות לסיוע בטווח המיידי-בינוני, 17.12.23

קראו עוד > >

תקציר דו”ח מבקר המדינה על התנהלות המדינה בשבועות הראשונים של חרבות ברזל

תקציר דו”ח מבקר המדינה, דצמבר 2023 שנערך ע”י ‘תנועה ישראלית’

קראו עוד > >

כלכלת בריאות הנפש בישראל: תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות

דו"ח כלכלי ראשון מסוגו בישראל, באדיבות קרן טאובר וקואליציית ארגוני בריאות הנפש

קראו עוד > >