Logo...

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע הרביעי למלחמה

בסקר זה נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו “בשבעת הימים האחרונים”, בדומה לסקרים קודמים שנערכו. לסבב השני של הסקר, שנערך בסופו של השבוע הרביעי למלחמת חרבות ברזל, השיבו 609 אנ...

קראו עוד > >

המשק הישראלי והמגזר העסקי במלחמת “חרבות ברזל”, נובמבר 2023

מצגת של משרד הכלכלה והתעשייה הסוקרת סוגיות מרכזיות בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי והמגזר העסקי במלחמת “חרבות ברזל”, לצד תובנות ודגשים להמשך.

קראו עוד > >

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע השלישי למלחמה

בסקר זה, שנערך בסופו של השבוע השלישי למלחמת חרבות ברזל, נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו ״בשבעת הימים האחרונים״. על הסקר השיבו 563 אנשים המייצגים את החברה הישראלית (נשים וגברים, יהודי...

קראו עוד > >

פעילות החברה האזרחית בישראל במלחמת חרבות ברזל – מגמות ותובנות ראשוניות

מסמך הסוקר את הפעילות האזרחית בשבועיים הראשונים של המלחמה, ומציג מגמות ואתגרים מרכזיים, לצד מספר תובנות העולות מהתבוננות בתוצרי המיפוי והלמידה.

קראו עוד > >

פילנתרופיה בזמן חירום

ריכוז המלצות, עקרונות וקווים מנחים מרכזיים לסיוע פילנתרופי יעיל בעת אסון או זמן חירום. המסמך מבוסס על מחקרים ארוכי טווח ועל חקירה וניתוח של מודלים מיטביים. ד”ר רונית עמית, אדוה מחקר ופיתוח

קראו עוד > >