Logo...

דפוסי תרומה והתנדבות יחידים בישראל בזמן שגרה ובעת מגפת הקורונה

גליה פיט-המכון למשפט ופילנתרופיה באונ‘ תל אביב וחגי כץ-הפקולטה לניהול ע"ש גלייזר באונ‘ בן-גוריון. יולי 2021

קראו עוד >

לכידות חברתית ועתיד ישראל

מייק פרשקר - הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, ושרון דוייטש נדיר - קרן בלום. יולי 2021

קראו עוד >

המקף ביחסי פילנתרופיה – ממשלה

מירב קדם, עד לאחרונה סגנית בכירה לחשב הכללי במשרד האוצר, משיבה לשאלותיה של גליה גרנות, סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל. יוני 2021

קראו עוד >

חמש דקות מבול ואחריו

ד"ר טלי יריב משעל, יו"ר פורום הקרנות ומנכ"לית קרן ברכה. מאי 2021

קראו עוד >

הקרנות הפילנתרופיות בישראל בעקבות משבר הקורונה: הצעה לחשיבה וסדר יום חדש

פרופ‘ מיכל אלמוג-בר, ראש המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, האוניברסיטה העברית. מאי 2021

קראו עוד >