Logo...

מיפוי תרומת יהדות התפוצות במלחמת “חרבות ברזל”

מידענות מבוססת מקורות גלויים אודות תרומת יהדות התפוצות בחודשי אוקטובר 2023 - פברואר 2024
קראו עוד

רווחה בעקבות המלחמה

בית הספר לעבודה ולרווחה חברתית ע״ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים | קרן מנומדין, פברואר 2024
קראו עוד

פעילות הארגונים החברתיים בישראל במלחמת חרבות ברזל

לאור הפעילות הנרחבת של ארגונים חברתיים מתחילת המלחמה, ביקשו המרכז לחקר החברה הישראלית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים וארגון מנהיגות אזרחית לאסוף מידע עדכני על פעילותם של ארגונים חברתיים והאתגרים שעימם הם מתמודדים. לשם כך נערך סקר העוסק בהיבטים ובממדים השונים של פעילות הארגונים החבריים במלחמה ותוצאותיו במסמך שלפניכם.

קראו עוד

פילנתרופיה בעת חירום

דסק הפילנתרופיה של ‘ישראל מתגייסת’ הפועל מטעם JFN ופורום הקרנות, מציע שירות חדש לקהילה הפילנתרופית: ייעוץ ללא עלות לתורמים וקרנות לגבי נתינה בישראל בעת הזו מעוניינים לקבל תמונת מצב...
קראו עוד

דו”ח מצב המדינה 2023, מרכז טאוב

מרכז טאוב גאה להציג את דו”ח מצב המדינה לשנת 2023 מסדרת הרברט מ’ סינגר בעריכת פרופ’ אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. הדו”ח מכיל 9 פרקים המציגים ניתוח מעמיק וסקירה של השנה האחרונה בתחומי הרווחה, החינוך, הגיל הרך, הבריאות, הכלכלה, שוק העבודה, הדמוגרפיה והסביבה, לצד מחקר חדש אשר עוסק במלחמת 7 באוקטובר ובהשפעותיה בתחומים השונים. כל […]

קראו עוד