Logo...

חברים וחברות
אנחנו בעיצומם של ימים קשים וכואבים. המציאות הזו נוגעת בכולנו וממדי האסון הגדול הולכים ומתבהרים. פורום הקרנות עובד בתיאום מלא עם ארגוני הגג של חברה האזרחית והפילנתרופית, משרדי הממשלה ופיקוד העורף, לטובת מיפוי משותף של הצרכים והנגשת המידע עבור הקהילה הפילנתרופית כולה. מזמינים אתכם.ן להיות בקשר איתנו ולעדכן בצרכים ויוזמות.
שיבואו ימים טובים ושקטים.
Previous slide
Next slide

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע הרביעי למלחמה

בסקר זה נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו "בשבעת הימים האחרונים"...
קראו עוד

פילנתרופיה בעת חירום

דסק הפילנתרופיה של ‘ישראל מתגייסת’ הפועל מטעם JFN ופורום הקרנות, מציע שירות חדש לקהילה הפילנתרופית: ייעוץ ללא עלות לתורמים וקרנות לגבי נתינה בישראל בעת הזו מעוניינים לקבל תמונת מצב...
קראו עוד

הזדמנויות פילנתרופיות לסיוע בטווח המיידי-בינוני, 17.12.23

קראו עוד

תקציר דו”ח מבקר המדינה על התנהלות המדינה בשבועות הראשונים של חרבות ברזל

תקציר דו”ח מבקר המדינה, דצמבר 2023 שנערך ע”י ‘תנועה ישראלית’

קראו עוד

כלכלת בריאות הנפש בישראל: תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות

דו"ח כלכלי ראשון מסוגו בישראל, באדיבות קרן טאובר וקואליציית ארגוני בריאות הנפש
קראו עוד