Forum of Foundations in Israelעל הפורום | Forum of Foundations in Israel על הפורום | Forum of Foundations in Israel
Logo...

על הפורום

פורום הקרנות בישראל הינו קהילה של אנשי מקצוע בקרנות פילנתרופיות, הפועלות לטובת החברה בישראל. הוא מהווה משאב לפיתוח הקשרים ושיתופי הפעולה בין הקרנות ומייצר מרחב מיטבי המפתח ומקדם מקצועיות בתחום הפילנתרופיה, מתוך תפיסה של גיוון, אחריות ושותפות תוך ובין מגזרית.

חברות בפורום הקרנות בישראל כ-90 קרנות, ביניהן קרנות ישראליות, קרנות פרטיות מחו"ל ופדרציות יהודיות.

פעילויות פורום הקרנות בישראל מובלות על ידי חברות וחברי הפורום וכוללות מפגשים המתמקדים בסוגיות חברתיות מרכזיות, קבוצות עניין המעמיקות את למידת העמיתים בנושאים משותפים וסדנאות מקצועיות.

פורום הקרנות בישראל עוסק בטיוב העבודה הפילנתרופית הבין מגזרית יחד עם נציגי ארגוני החברה האזרחית, אנשי אקדמיה ומקבלי החלטות מהמגזר הציבורי והעסקי.

פורום הקרנות בישראל מקדם את חיזוקה של הקהילה הפילנתרופית בישראל בשיתוף עם רשת התורמים -JFN ישראל, יוזמת יכולים נותנים, המכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת ת"א והמכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית.

הפורום הוקם בשנת 1988 ביזמת מספר מנהלי קרנות פילנתרופיות.

 • הילה מרמוס

  מנהלת פורום הקרנות בישראל

 • מיכל רובין

  מנהלת מרכז הידע

יושבי הראש הקודמים:  
 • טלי יריב משעל – קרן ברכה 2020-2023
 • אלי בוך – קרן אדמונד דה רוטשילד 2017-2020
 • יעל שלגי – יד הנדיב 2014-2017
 • שלומית דה פריז – קרן אריסון, ותמר גלאי-גת - קרן קלור 2011-2014
 • טובה דורפמן – קרן שטיינהרדט ודויד גאפל – קרן שוסטרמן 2009-2011
 • פיטר אדלר – קרן פראט 2006-2009
 • זאק הריס – קרן הלן באדר 2003-2006
 • אורנה אלשייך – קרן גלנקור 1999-2003
 • נתן גולן – הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו 1996-1999
 • אבי ערמוני – הקרן החדשה לישראל 1992-1996
 • גילה סבירסקי  – הקרן החדשה לישראל 1988-1992