Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','עקרונות ואסטרטגיה'

יצירת קשר

פורום הקרנות בישראל מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות בישראל, והוא מציע הזדמנויות ללמידה

ושיתוף בידע ורעיונות.

 

מענה יינתן רק לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות.