Logo...

יצירת קשר

פורום הקרנות בישראל מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות בישראל, והוא מציע הזדמנויות ללמידה

ושיתוף בידע ורעיונות.

 

מענה יינתן רק לאנשי מקצוע מקרנות פילנתרופיות.