Logo...

דו”ח מצב המדינה 2023, מרכז טאוב

מרכז טאוב גאה להציג את דו”ח מצב המדינה לשנת 2023 מסדרת הרברט מ’ סינגר בעריכת פרופ’ אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. הדו”ח מכיל 9 פרקים המציגים ניתוח מעמיק וסקירה של השנה האחרונה בתחומי הרווחה, החינוך, הגיל הרך, הבריאות, הכלכלה, שוק העבודה, הדמוגרפיה והסביבה, לצד מחקר חדש אשר עוסק במלחמת 7 באוקטובר ובהשפעותיה בתחומים השונים.

כל פרקי הדו”ח זמינים לקריאה באתר של מרכז טאוב

עמוד קודם