Logo...

מיפוי פוטנציאל קהילות יהודיות-ישראליות פתוחות

דוח מיפוי קהילות יהודיות ישראליות פתוחות

רגב בן דוד, ביוזמת המדרשה באורנים, מרכז ספיר וקרן האני.

נובמבר 2020

עמוד קודם