Logo...

ממצאים ותובנות מראיונות עם מנכלי עמותות ערביות

תמונת מצב לגבי המגמות, האתגרים, החסמים, ההזדמנויות והכוחות המצויים בארגוני מגזר שלישי בחברה הערבית. היחידה לשיתופי פעולה בין מגזריים במשרד רוה”מ בשותפות עם “קרן מובדראת” ו”מנהיגות אזרחית”.

נובמבר 2021

 

עמוד קודם