Logo...

רבגוניות- על מנהיגות רוחנית קהילתית בישראל

סדרת רשת בהפקת קרן האני לישראל: סיפורם.ן של מנהיגי.ות קהילה על רצף הזהויות השונות בשדה היהדות הישראלית.

לצפייה ביוטיוב:

עמוד קודם