Logo...

Category: בריאות הנפש

רווחה בעקבות המלחמה

בית הספר לעבודה ולרווחה חברתית ע״ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים | קרן מנומדין, פברואר 2024

Read more

כלכלת בריאות הנפש בישראל: תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות

דו"ח כלכלי ראשון מסוגו בישראל, באדיבות קרן טאובר וקואליציית ארגוני בריאות הנפש, נובמבר 2023

Read more

סיכום מפגש בנושא חוסן, טראומה ופוסט-טראומה

סיכום מפגש של JFN ישראל בנושא חוסן, טראומה ופוסט טראומה בקרב חיילים בסדיר ובמילואים, שהתקיים ב- 2 לינואר

Read more

חוסן ובריאות הנפש

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Read more

כלכלת בריאות הנפש בישראל

תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות דו”ח זה בוחן לראשונה את העלות הכלכלית של תחום בריאות הנפש בישראל על מגוון מרכיביו, הקיימים והנדרשים, ומציע מודל תקציבי ראוי ל...

Read more