Logo...

Category: יהדות ישראלית

מיפוי תרומת יהדות התפוצות במלחמת “חרבות ברזל”

מידענות מבוססת מקורות גלויים אודות תרומת יהדות התפוצות בחודשי אוקטובר 2023 - פברואר 2024

Read more

תכנית להתמודדות עם הסלמה ביחסים בין יהודים לפלסטינים אזרחי ישראל

Read more

מיפוי פוטנציאל קהילות יהודיות-ישראליות פתוחות

רגב בן דוד, ביוזמת המדרשה באורנים, מרכז ספיר וקרן האני. נובמבר 2020

Read more

מנהיגות רוחנית קהילתית רב גונית: מיפוי מנהיגי קהילות

לימור רובין, קרן האני בישראל. אוקטובר 2020

Read more

שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות בתחום התרבות היהודית

פנים: איגוד ארגוני יהדות ישראלית. מרץ 2021

Read more