Logo...

Category: פילנתרופיה וחברה אזרחית

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע השלישי למלחמה

בסקר זה, שנערך בסופו של השבוע השלישי למלחמת חרבות ברזל, נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו ״בשבעת הימים האחרונים״. על הסקר השיבו 563 אנשים המייצגים את החברה הישראלית (נשים וגברים, יהודי...

Read more

פעילות החברה האזרחית בישראל במלחמת חרבות ברזל – מגמות ותובנות ראשוניות

מסמך הסוקר את הפעילות האזרחית בשבועיים הראשונים של המלחמה, ומציג מגמות ואתגרים מרכזיים, לצד מספר תובנות העולות מהתבוננות בתוצרי המיפוי והלמידה.

Read more

תגובת החברה האזרחית – צרכים, מענים ואתגרים מהשטח – עדכון 25.10.23

ארגוני החברה האזרחית (עמותות) והתארגנויות אזרחיות היו הראשונים להגיב למעשי הטרור והטבח בשבת 7.10.2023, והם ממשיכים לתת מענה לצרכים המתפתחים והנערמים של אוכלוסיות שונות – נפגעים ומשפחותיהם, מפוני...

Read more

דמוקרטיה במשבר – נושא בפוקוס

דמוקרטיה במשבר: צמצום מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2023 (מיסוי תרומה מישות זרה), התשפ”ג – 2023 דמוקרטיה במשבר: פילנתרופיה והשקפה פוליטית – האמת על הנ...

Read more

גילוי דעת – פורום הקרנות בישראל‎‎

שמירה והגנה על אפשרות הפעולה של הארגונים החברתיים, על כל גווניהם ומרחבי העשייה שלהם, היא הבסיס לחברה דמוקרטית עשירה ובריאה, שיש בה מקום לכל אדם באשר הוא אדם ולכל קהילה ככזו . אנו נמשיך לפעו...

Read more