Logo...

Category: עבודה בין מגזרית

השולחן העגול הרב מגזרי בחירום במשרד ראש הממשלה – חמישה חודשים למלחמת “חרבות ברזל”

עדכון שותפים.ות – מרץ 2024

Read more

פילנתרופיה בעת חירום

דסק הפילנתרופיה של ‘ישראל מתגייסת’ הפועל מטעם JFN ופורום הקרנות, מציע שירות חדש לקהילה הפילנתרופית: ייעוץ ללא עלות לתורמים וקרנות לגבי נתינה בישראל בעת הזו מעוניינים לקבל תמונת מצב...

Read more

שיחה עם יעל נאמן: “על המשמר” – תכנית חירום למניעת הדרדרות לאלימות בין יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל

האזינו לשיחה עם יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן, בנושא "על המשמר" - תכנית חירום למניעת הדרדרות לאלימות בין יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל - מהלך משותף לקרנות וארגונים

Read more

אתגרי עוטף ישראל הצפוני במלחמת חרבות ברזל – ומבט פילנתרופי צופה עתיד – סיכום מפגש 3.1.24

בשיתוף פורום קרנות צפון

Read more

רב מגזרי

השולחן העגול הרב מגזרי לשעת חירום – עדכונים: מפגש התנעת השולחן העגול הרב מגזרי לשעת חירום השולחן העגול הרב מגזרי לשעת חירום – פתיחת שולחנות משנה ועדכונים עדכון פעילות 26.10.23 היבט ‘מוגנות ילדים...

Read more