Logo...

Category: חברה ערבית

שיחה עם יעל נאמן: “על המשמר” – תכנית חירום למניעת הדרדרות לאלימות בין יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל

האזינו לשיחה עם יעל נאמן, מנכ”לית קרן לאוטמן, בנושא “על המשמר” – תכנית חירום למניעת הדרדרות לאלימות בין יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל – מהלך משותף לקרנות וארגונים ...

Read more

חברה ערבית ולכידות חברתית

החברה הערבית בצל המלחמה – הקלטת המפגש – 15.10.23 החברה הערבית בישראל בצל המלחמה – צרכים לשעת חירום ומניעת הסלמה במרחבים המשותפים, 7.11.23 תכנית להתמודדות עם הסלמה ביחסים בין יהודים לפלסטינ...

Read more

השפעת המלחמה ומגמות תעסוקה בחברה הערבית

סדרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי. דו”ח רביעי בסדרה. כתבו: סאמי מיעארי וארנון ברק, בהנחיית יחידת המחקר של הפורום הכלכלי הערבי. דצמבר 2023  

Read more

קורבנות אלימות ופשיעה בחברה הערבית – סיכום שנת 2023, יוזמות אברהם

שנת 2023 היא המדממת ביותר בתולדות המדינה מבחינת פשיעה ואלימות בחברה הערבית, כאשר 244 אזרחיות ואזרחים ערבים קיפחו את חייהם בנסיבות של אלימות ופשיעה.

Read more

החברה הערבית בישראל בצל המלחמה – תמונת מצב 26.11.23

צרכים לשעת חירום ומניעת הסלמה במרחבים המשותפים — מחקרים ונתונים # 5

Read more