Logo...

Category: חברה משותפת ולכידות חברתית

חברה ערבית ולכידות חברתית

החברה הערבית בצל המלחמה – הקלטת המפגש – 15.10.23 החברה הערבית בישראל בצל המלחמה – צרכים לשעת חירום ומניעת הסלמה במרחבים המשותפים, 7.11.23 תכנית להתמודדות עם הסלמה ביחסים בין יהודים לפלסטינ...

Read more

Ido Aharoni and Galia Feit on Philanthropy in Israel these days

Ido Aharoni Aronoff is hosting Galia Feit to discuss the philanthropic response to the October 7th atrocities and the war that followed. The discussion focused on the outstanding pro-social beha...

Read more

נותנים בגדול – דפוסי תרומה והתנדבות של ישראלים במלחמת ‘חרבות ברזל’ בשבוע הרביעי למלחמה

בסקר זה נשאל הציבור הישראלי על התרומה וההתנדבות שלו "בשבעת הימים האחרונים"...

Read more

מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל

מיפוי והמלצות מדיניות, ביוזמת קרן גנדיר והקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. אוגוסט 2020

Read more

חסמים והזדמנויות לתעסוקה איכותית בהיי-טק לאוכלוסייה הבדואית ברובע החדשנות באר שבע

ד"ר זהר ברמן. עבור המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה וקרן אדמונד דה רוטשילד. נובמבר 2021

Read more