Logo...

Category: פילנתרופיה בישראל

יסודות הפילנתרופיה: בין שגרה לחירום

קורס העשרה לאנשי מקצוע בשדה הפילנתרופיה המוסדית בארץ בעת הזו

Read more

מיפוי תרומת יהדות התפוצות במלחמת “חרבות ברזל”

מידענות מבוססת מקורות גלויים אודות תרומת יהדות התפוצות בחודשי אוקטובר 2023 - פברואר 2024

Read more

יסודות הפילנתרופיה: בין שגרה לחירום

קורס העשרה לאנשי מקצוע בשדה הפילנתרופיה המוסדית בארץ בעת הזו. המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

Read more

פילנתרופיה בעת חירום

דסק הפילנתרופיה של ‘ישראל מתגייסת’ הפועל מטעם JFN ופורום הקרנות, מציע שירות חדש לקהילה הפילנתרופית: ייעוץ ללא עלות לתורמים וקרנות לגבי נתינה בישראל בעת הזו מעוניינים לקבל תמונת מצב...

Read more

דו”ח מצב המדינה 2023, מרכז טאוב

מרכז טאוב גאה להציג את דו”ח מצב המדינה לשנת 2023 מסדרת הרברט מ’ סינגר בעריכת פרופ’ אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. הדו”ח מכיל 9 פרקים המציגים ניתוח מעמיק וסקירה של השנה האחרונה...

Read more