Logo...

עולם הפילנתרופיה

הדו”ח השנתי של שירות התעסוקה לשנת 2023

המידע בדו”ח השנתי של שירות התעסוקה מבוסס על נתונים של מאות אלפי דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה מדי שנה, ומוצג ברמה הארצית, האזורית והמקומית. נתונים אלו משמשים את שירות התעסוקה למחקרים...

קראו עוד >

תקציר דו”ח מבקר המדינה על התנהלות המדינה בשבועות הראשונים של חרבות ברזל

תקציר דו”ח מבקר המדינה, דצמבר 2023 שנערך ע”י ‘תנועה ישראלית’

קראו עוד >

העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית בקרב משפחות תורמים עשירות בישראל

קראו עוד >

דמוקרטיה במשבר

פילנתרופיה והשקפה פוליטית – האמת על הנתונים

קראו עוד >

Collaboration Between Businesses and Social Service Nonprofits as Organized Anarchy: The Insider Perspective

Noga Pitowsky-Nave, Michal Almog-Bar & Hillel Schmid

קראו עוד >

פילנתרופיה וחברה אזרחית בחברה הערבית

אתגרים • מאפיינים • מניע רשת קודרה

קראו עוד >

Philanthropy and Civil Society in the Arab Community

Motives • Characteristics • Challenges Qudra

קראו עוד >

דמוקרטיה במשבר – מימון פוליטי באמצעות עמותות

המכון למשפט ופילנתרופיה

Democracy in Crisis: Shrinking Space for Civil Society in Israel

Bill to amend the Income Tax Ordinance 2023 (Taxing a donation from a foreign state entity)

קראו עוד >

דמוקרטיה במשבר: צמצום מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2023 (מיסוי תרומה מישות זרה)

קראו עוד >

Eleven Trends in Philanthropy for 2023

Dorothy A. Johnson Center לקריאת המאמר

קראו עוד >

Philanthropy and Digital Civil Society: Blueprint 2023

The Annual Industry Forecast by Lucy Bernholz Stanford Center on Philanthropy and Civil Society PACS Philanthropy and Digital Civil Society: Blueprint 2023

קראו עוד >

Feedback and Equality: Connecting the Dots

לקריאת המאמר

Intergenerational Transmission of Philanthropic Values Among Wealthy Israeli Families: Research Findings and Insights

Hillel Schmid Emeritus Professor at the Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

קראו עוד >

Report: Giving Big: The Impact of Large, Unrestricted Grants on Nonprofits

Results from Year One of a Three-Year Study of Mackenzie Scott‘s Giving the Center for Effective Philanthropy - CEP

קראו עוד >

What Large, Unrestricted Gifts Do for Leaders

Stanford Social Innovation Review A study of MacKenzie Scott’s early giving reveals how transformational generous general operating support can be. By Phil Buchanan & Ellie Buteau Nov. 15, 2...

קראו עוד >

העברה בין-דורית של ערכים פילנתרופיים, נתינה כספית, התנדבות והשתתפות אזרחית

פרופ‘ הלל שמיד ופרופ‘ מיכל אלמוג-בר המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל

קראו עוד >

Institutional Philanthropy in Israel: Characteristics, Trends, Challenges

לקריאת המסמך

לתרום יותר באותו כסף: מיצוי הטבת מס בגין תרומה

ד״ר אסנת חזן, המכון למשפט ופילנתרופיה אוניברסיטת תל אביב. מאי 2022

לקריאת המסמך

Philanthropy and Digital Society: Blueprint

לקריאת המסמך

Much Alarm, Less Action

Foundations and Climate Change CEP – the Center for Effective Philanthropy

לקריאת המאמר

Trust in Philanthropy: a Report on the Philanthropy.Insight Project 2018-2021

לקריאת המסמך

פילנתרופיה מוסדית וסוגיות של מגדר: בין תודעה מגדרית לעשייה מגדרית

מחקר העוסק בהיבטים מגדריים של הפעילות והתפיסות המנחות של קרנות פילנתרופיות. נועה קראוז-להב, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ‘ תל-אביב. אפריל 2022

לקריאת המסמך

פורום פילנתרופיה במזרח ירושלים: מודל ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים ברמה הלאומית

מאת ענת שורץ וייל והיבה עסילה, אלכ"א (הג‘וינט). 2021

לקריאת המסמך

Participatory Grantmaking: Has its Time Come

לקריאת המסמך

Participatory Grantmaking in the Jewish Community and Beyond

לקריאת המסמך

Embracing Complexity – Towards a shared understanding of funding systems change

לקריאת המסמך

פילנתרופיה מוסדית בעת משבר: דרכי התמודדות והסתגלות של קרנות בראשיתו של משבר הקורונה בישראל

נועה קראוז-להב, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ‘ תל-אביב. אפריל 2022

לקריאת המסמך

Eleven Trends in Philanthropy for 2022

לקריאת המאמר

What’s Not Changing (Much) in Funder Practice: Multiyear GOS

לקריאת המאמר

Philanthropisms: 2022 Predictions for Philanthropy & Civil Society

Listen to Podcast

פעולה משותפת בין מגזרית – מגמות, מאפיינים ועקרונות פעולה. שיתופים

ליאת בן-משה ליבנה ותמר אדלשטיין זקבך. שיתופים, דצמבר 2021

לקריאת המסמך

Releasing the Potential of Philanthropic Collaborations

לקריאת המאמר

“זו היתה אמורה להיות שותפות”- יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה במיזם יניב

מיכל אלמוג-בר ואסתר זיכלינסקי. פורסם בכתב העת ביטחון סוציאלי, יוני 2010

קראו עוד >

Strategic Planning & Assessment of Advocacy Activity in Israel

לקריאת המסמך

Giving to Women’s & Girls’ Causes in Israel

לקריאת המסמך

Who Gives, Who Gets, and How do We Know? The Promises and Limitations of Administrative Data for Cross-border Philanthropy Tracking

לקריאת המאמר

MacKenzie Scott is Giving Away More Money, Faster, Than Anyone Has Before

לקריאת המסמך

מודל לתמיכה פילנתרופית ברשויות מקומיות ערביות

חברת נאס לייעוץ ומחקר חברתי וכלכלי, עבור יוזמת מובדאראת/קרן באדר. יולי 2021

לקריאת המסמך

עתיד הפילנתרופיה – כיצד עשויות המגמות היום לעצב את הפילנתרופיה של מחר

לקריאת המסמך

Addressing wicked problems: collaboration, trust and the role of shared principles at the philanthropy and government interface

לקריאת המסמך

חיזוק תשתיות ארגוניות: אסופת מאמרים מהעולם

.

קראו עוד >

קרן הזדמנות כמקרה בוחן להובלת שינוי מערכתי

לילך דורה וענבר הורביץ. אפריל 2021

לקריאת המסמך

תרומות במספרים גדולים בישראל

ד"ר אסנת חזן. המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב.

לקריאת המסמך

Giving to Israel: American Institutional Philanthropy to Israeli Nonprofits

August 2021 By The Institute for Law and Philanthropy, Tel Aviv University & O’Neill School of Public and Environmental Affairs, IUPUI It is a well acknowledged fact that the Israeli n...

קראו עוד >

מודל יישומי לפיתוח כלכלי-אזורי (מילכ”א צפון)

הג‘וינט-אלכא וקרן ראסל ברי. יולי 2021

לקריאת המסמך

Strategic Philanthropy for a Complex World

לקריאת המאמר

Trust in Civil Society

לקריאת המסמך

למ”ה מה? התפתחות ה-הערכה בשדה הפילנתרופי

יובל פורת, מנכ"ל Compass Consulting. יולי 2021

קראו עוד >

דפוסי תרומה והתנדבות יחידים בישראל בזמן שגרה ובעת מגפת הקורונה

גליה פיט-המכון למשפט ופילנתרופיה באונ‘ תל אביב וחגי כץ-הפקולטה לניהול ע"ש גלייזר באונ‘ בן-גוריון. יולי 2021

קראו עוד >

עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית

סיכום מפגשים של מנהלי קרנות ועמותות 2015-2017

קראו עוד >

Investment: The Pillars of Stronger Foundation Practice

לפתיחת המסמך

על שותפות ושקיפות: בחינת מערכת היחסים של קרן טראמפ עם שותפיה

קרין תמר שפרמן, מנהלת ידע, קרן טראמפ. יולי 2018

קראו עוד >

שקיפות בפעילות קרנות פילנתרופיות – מהגלובלי לישראלי

עו"ד גליה פיט, מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה. יולי 2018

קראו עוד >

Social Compact in a Changing World

לפתיחת המסמך

Improving trust in trusts: introducing the Philanthropy.Insight tool

לפתיחת המסמך

Philanthropy and the New Economy

Watch on YouTube

המקף ביחסי פילנתרופיה – ממשלה

מירב קדם, עד לאחרונה סגנית בכירה לחשב הכללי במשרד האוצר, משיבה לשאלותיה של גליה גרנות, סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל. יוני 2021

קראו עוד >

תרומות לארגוני מגזר שלישי: מחקר משווה

המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב.

לקריאת המסמך

חמש דקות מבול ואחריו

ד"ר טלי יריב משעל, יו"ר פורום הקרנות ומנכ"לית קרן ברכה. מאי 2021

קראו עוד >

שנתון העמותות 2018

המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

לקריאת המסמך

Life beyond COVID-19: Solutions through partnership

לקריאת המאמר

השינוי בתפקידן של הרשויות המקומיות כאן כדי להישאר

הפלונטר הפוליטי והקורונה הפכו את הרשויות המקומיות למחוזקות ומעורבות מאי פעם. כולם מרוויחים מהפיקוד שתפס השלטון המקומי על השירותים החברתיים. משה שפירא, מנכ"ל ידידות טורונטו. מעריב, אפריל 2021

לקריאת המאמר

A Spotlight on Foundation & Philanthropic Giving in Israel

The Israeli Philanthropy Conference 2019

לפתיחת המסמך

Grantees and Their Funders: How Professionals at Jewish Not-for-Profits Experience Working with Grantmakers

לקריאת המאמר

How Philanthropy Can Support Systems Change leaders

לפתיחת המסמך

Funding Performance – How Great Donors Invest in Grantee Success

לפתיחת המסמך

הנדיבה הידועה- בעולם הפילנתרופיה מגלים את הנשים

עם פילנתרופיות ידועות כמקנזי סקוט ומלינדה גייטס ושליש מההון העולמי בשליטתן - נשים הופכות על פיו את התחום בימים של משבר כלכלי חריף. דה-מרקר, מרץ 2021

לקריאת המאמר

Philanthropy and the Digital Revolution

Watch on YouTube

Are You Helping Grantees Succeed – or Trying to Catch Them Messing Up?

לקריאת המאמר

שיתופי פעולה בין מגזריים ביום שאחרי הקורונה – מחשבות, תובנות וכיווני פעולה

נעמה מירן משוחחת עם ליאור פינקל-פרל, ניסים בר-אל, קרן דהרי בן-נון וטלי יריב-משעל. מרץ 2021

קראו עוד >